Blog uživatele spravce

Burza učebnic

5. 9. 2016 proběhla burza učebnic pro studenty střední školy. Tato akce pomohla studentům prvních ročníků nakoupi některé potřebné učebnice a studenti vyšších ročníků mohli prodat literaturu, kterou již nepotřebují.

Adaptační pobyty pro studenty prvních ročníků střední školy

Během prvního týdne nového školního roku proběhl seznamovací kurz pro studenty 1. E, 1. S. a 1. P v Těnovicích. Studenti spolu prožili nějaký čas mimo budovu školy a měli tak možnost se blíže seznámit nejen spolu navzájem, ale i se svými třídními učiteli a některými dalšími vyučujícími. Na programu byly různé seznamovací a společenské hry, pro někoho něco málo sportování, posezení u ohně… Cílem tohoto kurzu bylo usnadnit studentům vstup do nového kolektivu, což se úspěšně podařilo a studentům se bude lépe začínat v novém prostředí.

Slavnostní otevření školy a zahájení nového školního roku

Po téměř dvou letech příprav jsme dnes krátce po 9 hodině slavnostně otevřeli a zahájili provoz Církevní ZŠ a SŠ Plzeň.

Přivítali jsme 16 prvňáčků a 22 žáků 6. třídy ZŠ a 180 studentů střední školy, z toho 90 žáků prvních ročníků.

Stránky