2. kolo přijímacího řízení SOC

Ředitelka školy vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke vzdělávání do prvního ročníku Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro školní rok 2019/2020 pro obor 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST
Kritéria pro přijímání uchazečů a počet přijímaných jsou zveřejněny v sekci Střední škola – Přijímačky
Přihlášku lze podat do 19. 5. 2019. Uchazečům bude oznámeno identifikační číslo, pod kterým bude výsledek přijímacího řízení zveřejněn na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí si budou moci vyzvednout po ukončení 2. kola, tj. 20. 5. 2019.