Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 6. ročníku

Zveme žáky 5. tříd a jejich rodiče na Den otevřených dveří Církevní ZŠ, který se uskuteční se ve čtvrtek 3. května 2018 od 14 do 17 hodin.
Připravili jsme malou expedici v prostorách školy, při níž se seznámí s našimi vyučujícími a jejich obory. Rodiče si mohou prohlédnout vybavení školy a zeptat se vedení školy na vše, co je zajímá k přijímacímu řízení do 6. třídy.

Těšíme se na viděnou.