Den otevřených dveří ZŠ pro děti i rodiče

Zveme předškoláky a jejich rodiče, stejně tak jako žáky 5. tříd na Den otevřených dveří Církevní ZŠ, který se uskuteční se ve čtvrtek 8. února 2018.
Den otevřených dveří má dvě části - dopolední návštěvy ve výuce a odpolední program pro děti i rodiče. Návštěvy ve výuce se konají od 8 do 11.40 pro zájemce o zápis do 1. třídy a od 8 do 13.30 pro zájemce o přestup do 6. ročníku.
Pro návštěvy ve výuce je třeba se předem nahlásit na konkrétní čas na emailu chejlavova@cisplzen.cz.

Odpolední program pro všechny zájemce o naši školu se uskuteční od 14 do 17 hodin
Pro předškoláky i páťáky připravujeme malou expedici v prostorách školy, při níž se seznámí s našimi vyučujícími a jejich obory. Rodiče si mohou prohlédnout vybavení školy a zeptat se vedení školy na vše, co je zajímá.