Konzultace se speciální pedagožkou

Termíny konzultací se speciální pedagožkou Křesťanské pedagogicko psychologické poradny PaedDr. Markétou Čadovou (vždy mezi 12,00 a 15,00 v kabinetu výchovné poradkyně v přízemí školy):
15. 3. 2019
12. 4. 2019
17. 5. 2019
21. 6. 2019
Ke konzultacím se prosím přihlašujte u výchovné poradkyně pro SŠ (i konzultace pro základní školu) na adrese fenclova@cisplzen.cz