Konzultace se speciální pedagožkou Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Plzeň

Od října je opět možnost individuálních konzultací se speciální pedagožkou Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Plzeň PhDr. Markétou Čadovou. Nejbližší termíny konzultačních hodin (mezi 13,00 a 15,00 hod.): 4. 10., 8. 11., 6. 12. Ke konzultaci se prosím hlaste vždy do čtvrtka 12 hodin u výchovné poradkyně Mgr. Jany Fenclové (tel. 739 644 776, fenclova@cisplzen.cz).