Nástrahy virtuálního světa

Projekt Nástrahy virtuálního světa patří mezi aktivity primární prevence rizikového chování. Zaměřil se na vzdělávání v oblasti online médií a nových rizik spojených s jejich užíváním. Jedním z jeho hlavních přínosů bylo, že se tématu věnovali žáci, pedagogové i rodiče.

Žáci 6. a 7. ročníku absolvovali ve čtvrtek 12. října 2017 dvouhodinový preventivní program Nebezpečí v kyberprostoru. Pro rodiče našich žáků i další zájemce z řad veřejnosti byla připravena tentýž den přednáška s obdobným tématem. Zajímavou formou se dozvěděli, s jakými riziky se mohou potkat ve světě internetu a především, na co mají dávat pozor, jak se chránit a kam se obrátit o pomoc v případě problémů.

Pedagogové školy se společně vzdělávali 13. listopadu 2017 – věnovali se obecněji šikaně a kyberšikaně jako jedné z jejích specifických forem využívajících právě online prostředí. Akreditovaný seminář organizace Etická výchova o.p.s. vedl lektor Vladimír Vácha. Projekt finančně podpořilo Město Plzeň částkou 4 000 Kč.