Přijďte si poslechnout náš sbor

Vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vás pozvali na tradiční adventní zpívání našeho školního pěveckého sboru.
Potkat se s námi můžete při následujících příležitostech.

Středa 5. prosince 2018, 16:00 až 16:30, kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo nám., Plzeň
vystoupení v rámci série adventních koncertů pořádaných městskou částí Plzeň 2 Slovany

Neděle 16. prosince 2018, 16.30, sokolovna Plzeň-Koterov
vystoupení v rámci charitativních trhů na Koterovské návsi

Prozradit můžeme dopředu snad jen to, že repertoár je tentokrát složen z moderních českých koled a lidových písní.
Těšíme se na Vás. Sbormistryně Hana Špinková