SOCIÁLNÍ OBORY

V sociální oblasti nabízí naše SŠ dva obory. Obor Sociální činnost je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. Obor Pečovatelské služby je dvouletý, zakončený závěrečnou zkouškou. Oba obory lze studovat v denní formě, maturitní obor Sociální činnnost také v dálkové formě.

PERSPEKTIVA SOCIÁLNÍCH OBORŮ
Dobře a prakticky připravení pečovatelé či pracovníci v sociálních službách jsou žádanou profesí již dnes. Zejména prodlužování délky života a stárnutí populace, které už je patrné v dnešní společnosti, povede k ještě větší potřebě těchto pracovníků a snad i k většímu společenskému ocenění jejich nesnadné, ale krásné a záslužné práce.

 

NAŠI ABSOLVENTI získají: 
* odborné znalosti potřebné pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách nebo pečovatele
* vysokou úroveň praktických dovedností zajišťujících výborné uplatnění na trhu práce

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
* jako pracovníci v sociálních službách
* při poskytování přímé péče v přirozeném sociálním prostředí klientů (např. jako osobní asistenti)
* jako pečovatelé v zařízeních sociální péče  (tj. domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, stacionářích apod.)
* ve službách péče o dítě do tří let věku služeb v rodině či mikrojeslích, dětských koutcích nebo dětské skupině na základě živnostenského oprávnění