Technická a řemeslná příprava

Podporu technického a přírodovědného vzdělávání vnímá Církevní ZŠ Plzeň jako důležitou součást svého vzdělávacího programu a je zapracována přímo do ŠVP Tvoříme svět. Od první třídy motivujeme a inspirujeme žáky k zájmu o přírodní vědy a techniku zejména výběrem metod a různých badatelských činností. Na 2. stupni jsme jim věnovali některé samostatné předměty - v 6. ročníku máme například Přírodovědný seminář nebo rukodělný předmět Sám doma, na který navazuje v 7. ročníku volitelný předmět Praktický seminář.

Ve školním roce 2016/17 jsme realizovali projekt Technická a řemeslná příprava. Cílem projektu bylo zkvalitnit vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, především fyziky, a zajistit materiálové vybavení pro různé řemeslné činnosti výše uvedených předmětů. Na jaře 2017 jsme také uspořádali školní kolo soutěže Řemeslo má zlaté dno, jehož vítěz David Misař ze 6.A pak reprezentoval školu v regionálním kole soutěže.

Projekt finančně podpořilo Město Plzeň částkou 25 000 Kč.

Postupné dovybavování školy pro technické a přírodovědné vzdělávání je plánováno i pro další roky. Dále chceme pokračovat i v zapojení do soutěže Řemeslo má zlaté dno.