Tvoříme bezpečnou školu

Součástí preventivního plánu školy, který stanovuje různé činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování žáků, je i systematické vzdělávání pedagogů a péče o nové třídní kolektivy 2. stupně.

V projektu Tvoříme bezpečnou školu 2017 jsme žádali o finanční podporu pro specializační studium školního metodika prevence, který koordinuje preventivní aktivity, a adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku, kteří nastupují do naší školy a vytvářejí nový kolektiv.

Projekt finančně podpořil Plzeňský kraj částkou 10 000 Kč.