Projekty

Den otevřených dovedností

Den odborných dovedností aneb Bez práce nejsou koláče se stal vítězným projektem Evropského týdne odborných dovedností a programu Erasmus+ a bude finančně podpořený Domem zahraniční spolupráce Praha.

Zelená škola Plzeňského kraje

Naše škola se každoročně přihlašuje do soutěže Zelená škola Plzeňského kraje vyhlašované krajským úřadem. Tato soutěž vznikla v roce roce 2009 a jejím cílem je ohodnotit a ocenit střední školy, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Naše škola získala titul Zelená škola Plzeňského kraje za nísledující školní roky: 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016.

May Day

Ve školním roce 2015/2016 se naše škola poporvé zúčastnila ochranářské akce May Day pořádanou Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Školy, záchranářské organizace a dobrovolní nadšenci každoročně pomáhají veřejnosti k uvědomit si ekologické problémy. Naše škola připravila na tento den ukázku záchranných programů, ktreré realizuje, studenti prodávali perníčky s logem May Day a měli připracené hry pro malé ekology. Výtěžkem z této akce jsme podpořili místní projekt Ochrana chřástala polního v Plzeňském kraji.

Krajské kolo Ekologické olympiády

Naše škola každoročně pořádá ve spolupráci s Ekocentrem Spálené Poříčí, Zoologickou zahradou Plzeň, Krajským úřadem Plzeňského kraje a Lesy ČR krajské kolo ekologické olympiády pro střední školy Plzeňského kraje. Každoročně je vyhlašováno jiné ekologické téma.

Recyklohraní

Naše škola je od roku 2009 zapojena do projektu Recyklohraní pořádaném MŠMT. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Každoročně proběhne environmentální vyúčtování díky kterému má škola možnost zjistit, kolik uspořila tříděním odpadu MWh elektřiny, tun uhlí, litrů ropy, litrů vody, primárních surovin nebo o kolik jsme snížili emise skleníkových plynů.
Na Den Země (22. 4.) každoročně probíhá přednáška a o třídění odpadu.

Kurzy pro profesionální chůvy

V roce 2014 se škola zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Podpory nabídky dalšího vzdělávání. Jedná se o projekt Profesionální chůva dle NSK (Národní soustava kvalifikací), jehož cílem je rozšíření nabídky programů v oblasti dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Škola i v letošním roce kurzy nabízela - v květnu úspěšně složilo zkoušku před autorizovanou osobou osm absolventů. Počátkem roku 2018 proběhnou kurzy další.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

CSOŠ Spálené Poříčí se v letech 2013 až 2015 zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), jehož cílem byla podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních i středních školách. Cílem projektu je modernizace odborné laboratoře biologie, která byla vybavena novým laboratorním nábytkem, mikroskopovací a projektovou technikou. Dále došlo k rekonstrukci školní Akvatery, proběhla rekonstrukce akvárií a terárií a došlo k rozšíření chovů o exotické ptactvo.

Příroda, krajina a lidé

CSOŠ Spálené Poříčí se ve spolupráci s Ekocentrem Kavyl ve Svatém Jánu pod Skalou zúčastnila v období 2009 až 2012 projektu Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci operačního programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt představoval spojnici mezi environmentální výchovou a multikulturní výchovou.

Komunitní plánování sociálních služeb

Studenti sociálního oboru se v letech 2010 až 2011 zúčastnili projektu „Zavedení procesu komunitního plánování dostupnosti sociálních služeb na území POÚ Spálené Poříčí“. Jeho cílem bylo naplánování rozvoje sociálních služeb za účasti poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů, zástupců veřejnosti a zástupců města. Studenti byli aktivními členy pracovních skupin a podíleli se tak na tvorbě Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na POÚ Spálené Poříčí pro období 2011–2014.

Stránky