Lenka Meteláková Pekařová

zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ, výchovná poradkyně pro 1. st. ZŠ