DEN OTEVŘENÝCH PRAXÍ

Zajímá Vás ekologický nebo sociální obor?

Setkejte se s námi na  DNI OTEVŘENÝCH PRAXÍ ve ČTVRTEK 10. 11. 2022  (9.00 - 13.00).
Uchazeči mají možnost zapojit se do odborných průběžných praxí a vyzkoušet si tak některé odborné činnosti.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

více na ss.cisplzen.cz/aktuality

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Dny otevřených dveří SŠ
Srdečně zveme všechny zájemce o studium
Zahájení školního roku 22/23
Školní rok 2022/23 začíná pro všechny
Beseda pro zájemce o přestup do 6. ročníku
BESEDA pro rodiče budoucích šesťáků ve