Blog uživatele spravce

Zahájení školního roku 22/23

Školní rok 2022/23 začíná pro všechny třídy ZŠ i SŠ kromě prvňáčků ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin. Prvňáčci zahajují uvítáním před budovou školy v 8.15h.
Každá třída bude mít 2 vyučovací hodiny se svým třídním učitelem.
Poté se společně přemístíme do kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí na zahajovací bohoslužbu s přivítáním nových žáků – začíná v 10.30h. Na toto slavnostní zahájení zveme srdečně i rodiče.

Beseda pro zájemce o přestup do 6. ročníku

BESEDA pro rodiče budoucích šesťáků ve středu 23. února 2022
Pro školní rok 2022/23 nebudeme otevírat novou 6. třídu, ale z důvodu jiné kapacity našich tříd na 1. stupni a 2. stupni je možný přestup několika zájemců do stávající třídy. Zájemci o přestup mohou využít naší besedy.
Podle aktuální epidemiologické situace se uskuteční buď v prostorách školy, nebo online - aktualizaci upřesníme po jarních prázdninách.
Program se bude konat dvakrát, v 15 hodin a v 17 hodin.

Beseda pro zájemce o zápis do první třídy

BESEDA pro rodiče budoucích prvňáčků ve čtvrtek 24. února 2022
Rádi bychom Vás pozvali k besedě o vzdělávání v naší škole a letošních zápisech do 1. třídy. Podle aktuální epidemiologické situace se uskuteční buď v prostorách školy, nebo online - aktualizaci upřesníme po jarních prázdninách.
Program se bude konat dvakrát, v 15 hodin a v 17 hodin.
K účasti naživo i online je třeba se předem registrovat a to zde: https://1url.cz/pznpO 
Zapište si tedy datum a čas. :-) Těšit se na vás budeme tak či tak.

Obor Sociální činnost posiluje o pedagogiku

Obor SOCIÁLNÍ ČINNOST nabízí pro školní rok 2021/2022 nový školní vzdělávací program s názvem Sociální činnost – pedagogika.

Mimořádná opatření - provoz školy od pondělí 5. října

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, mimořádným opatřením vlády a nařízením Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se mění provoz naší školy. Informace pro jednotlivé sekce školy najdete níže.

Střední škola
Od pondělí 5. října je nařízením krajské hygienické stanice zakázána v okrese Plzeň - město osobní přítomnost žáků SŠ ve vzdělávání. Přecházíme na dva týdny na distanční výuku. Online rozvrh již najdete ve Škola Online. Podrobné informace k distanční výuce dostali všichni žáci i zákonní zástupci také přes Škola Online.

Stránky