Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ realizuje ve své střední škole v období od září 2019 do května 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy a rozvoj studentů.