Vítejte

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň je a není nová škola. Pod názvem Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí jsme dvacet let vzdělávali a vychovávali ekology a pracovníky v sociálních službách v městečku na jižním Plzeňsku. Od září 2016 jsme přenesli své působení do Plzně a rozšířili naši vzdělávací nabídku o 1. a 2. stupeň základní školy. To vše se odráží v našem novém názvu. Naší vizí je poskytovat žákům a studentům nejen kvalitní vzdělání, ale podporovat je také v osobnostním a duchovním růstu. Nepovažujeme školu za "přípravku" na život, ale součást života tady a teď. Chceme vytvářet prostředí, kde každý najde své místo a uplatnění. Talenty, nadání a schopnosti jsou různé. Objevovat a tvořit můžeme všichni. Každý máme své jedinečné místo.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Řekli o nás

 • "Jsme velmi rádi, že se v Plzni otevřela církevní základní škola. Před časem se vedení města bez politické příslušnosti shodlo na tom, že otce biskupa a vznik nové školy podpoříme."
  Martin Zrzavecký
  primátor města Plzně
 • "Rozšíření CSOŠ ve Spáleném Poříčí o základní školu a přesun školy do Plzně považuji za velmi dobrý krok. Církevní základní škola zde citelně chyběla – se zájmem rodičů, aby děti pokračovaly v podobném duchu vzdělávání i po ukončení docházky do MŠ, se setkáváme stále. Už jen rozšíření nabídky o tuto alternativu je pro město velkým přínosem a věřím, že si škola rychle získá své příznivce. Církevní školství dlouhodobě garantuje vzdělávání, založené na křesťanských hodnotách, které vychází z našich tradic a zvyklostí. Vlídné přijetí, vstřícnost a příjemná atmosféra bývají charakteristickým znakem, který nechyběl ani u CSOŠ ve Spáleném Poříčí. Jsem jen ráda, že se nyní nabídka školy rozšířila a tohle všechno si můžeme „vychutnat“ i tady v Plzni;-). "
  Petra Topolčany
  ředitelka MŠ kardinála Berana
 • "Moc děkuji za odborný, ale hlavně citlivý a čistý přístup vás všech k NAŠIM dětem."
  Alena Mastná
  maminka studenta CSOŠ
 • "Na CSOŠ jsem nastupovala v roce 1998. A i když je to téměř 18 let, jakoby to bylo včera, co jsem se zamyšleně dívala na otevřenou bránu zrekonstruovaného zámku. Na bránu budoucnosti mého života. Vždyť právě střední škola měla za úkol určit moji cestu a směr ve světě dospělých. Pomalými krůčky jsem postupovala stále dál a dál plnit své poslání na této planetě. A světe div se nebo ne. V roce 2002 jsem díky trpělivému učitelskému sboru úspěšně odmaturovala a začala si tak pomalu, ale jistě plnit svůj sen. A i když je mi nyní 33 let, mám jedno dítě, psa i kočku a hlavně skvělou práci v oboru. S hřejivým pocitem vzpomínám právě na tyto čtyři roky, plné praxe a zajímavých předmětů. Ale hlavně na lidi, kteří v mém srdci zůstanou už na vždy. Děkuji. "
  Monika Huříková
  ošetřovatelka primátů v ZOO Plzeň
 • "Církevní gymnázium vždy se SOŠ ve Spáleném Poříčí spolupracovalo, ocenit bych chtěl zejména pomoc s odbornými exkurzemi, např. do ekocentra, nebo možnost účastnit se projektu „Příroda, krajina a lidé pospolu“. Přestěhování do Plzně SOŠ přeji a doufám, že tato změna přivede do školy nové žáky. Velmi oceňuji a vítám založení dalšího segmentu církevního školství v Plzeňské diecézi – základní školy, která v našem vzdělávacím systému dlouhodobě a citelně chyběla. Umožní dětem, které nechtějí studovat na gymnáziu, pokračovat ve vzdělávání v prostředí, které bude přirozenou cestou nabízet výchovu v duchu křesťanství s důrazem kladeným na získání odpovídající hodnotové orientace. Žákyním, žákům a zaměstnancům nové školy přeji mnoho sil, vytrvalosti a hojnost Božího požehnání!"
  Daniel Petříček
  ředitel Církevního gymnázia Plzeň
 • "Škola vede žáky ke vzájemné toleranci a lidskosti, k odpovědnosti k přírodě, k sobě samým i bližním. Výhodou v tomto směru je menší velikost školy a její pozitivní mezilidské klima."
  závěr inspekční zprávy
  rok 2015
 • "Na Církevní střední odborné škole Spálené Poříčí jsem učila 14 let. Byla to práce, kam jsem se těšila. Těšívala jsem se na bezvadný kolektiv jak učitelů, tak žáků a věděla jsem, že se můžu se svými starostmi kdykoli obrátit na vedení školy. Vstřícnost, empatie a pracovní nasazení celého týmu považuji za jeden z největších kladů školy. Děkuji všem za neuvěřitelnou pohodu, radost a veselou náladu, která zde vládla. "
  Yvona Štulíková
  bývalá učitelka

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Festival PRO Tibet
Zveme Vás na Festival PRO Tibet, který
Konzultace se speciální pedagožkou
Termíny konzultací se speciální
Divadelní představení
Srdečně  zveme všechny příznivce