DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ

                                                                                                             Zajímá Vás ekologický nebo sociální obor?
                                                                                   Setkejte se s námi na ONLINE DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve ČTVRTEK 3. 2. 2022
                                                                     konaném formou online prezentace s komenovaným videopřenosem z odborných učeben.
                             PŘIHLÁŠENÍ Ekologie a životní prostředí - klikněte na  meet.google.com/enz-tpbi-upb , PŘIHLAŠOVACÍ ČASY: 14.00, 15.30, 17.00      
                                        PŘIHLÁŠENÍ Sociální činnost - klikněte na https://meet.google.com/fuf-qesw-bgc , PŘIHLAŠOVACÍ ČASY: 14.00, 15.30, 17.00                                                                 
                                                                                                                   Těšíme se na Vaši návštěvu.
                                                                                                                 více na ss.cisplzen.cz/aktuality

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Beseda pro zájemce o přestup do 6. ročníku
BESEDA pro rodiče budoucích šesťáků ve
Beseda pro zájemce o zápis do první třídy
BESEDA pro rodiče budoucích prvňáčků ve
Dny otevřených dveří INFO, POZOR ZMĚNA
VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE SE