Fandíme sportu

Na podporu zájmu o sport a smysluplného trávení volného času žáků jsme připravili projekt Fandíme sportu. V rámci něj byly zařazeny do hodin TV v 6. ročníku lekce florbalu. Další tréninky florbalu se konaly v rámci zájmové činnosti ve školním klubu. Vyvrcholením florbalové přípravy byl turnaj mezi žáky naší školy a 13. ZŠ, který se konal na jaře 2017. Turnaj se setkal s pozitivním ohlasem a budeme v něm v dalším roce pokračovat. Součástí projektu bylo pořízení vybavení pro florbal. Projekt finančně podpořilo Město Plzeň částkou 3 000 Kč.