Blog uživatele spravce

Dny otevřených dveří pro budoucí středoškoláky

Naše škola pořádá pro zájemce o studium střední školy následující setkání:
• 24. 11. 2016 den otevřených praxí
od 10.00 se mohou budoucí studenti zapojit do odborných praxí a vyzkoušet si tak některé odborné činnosti

• 9. 12. 2016 den otevřených dveří
od 9.00 do 16.00 hod. si mohou zájemci o studium prohlédnout celý areál školy

Krajské kolo ekologické olympiády

Studenti třetího ročníku oboru ekologie se zúčastnili krajského kola ekologické olympiády jehož tématem byly Biokoridory a biobariéry. První den soutěže proběhla v dopoledních hodinách teoretická část soutěže. Odpoledne se konala terénní část olympiády. V této části studenti například hodnotili stav koridorů, poznávali dřeviny nebo navrhovali složení biocentra. Druhý den pokračovala praktická část formou poznávaček (pupeny, dřeva, plody, peří, lebky, budky apod.).

Adaptační pobyt 6. A v Nečtinech

Hned po slavnostním zahájení v pátek 2. září vyrazila 6.A na adaptační pobyt na faru v Nečtinech. Od pátku do neděle jsme se seznamovali, poznávali navzájem - noví spolužáci i jejich učitelé. Podívejte se v sekce Galerie na fotky, co všechno jsme podnikali.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Pro žáky 8. a 9. tříd nabízíme přípravné kurzy ke studiu na čtyřletém maturitním oboru Ekologie a životní prostředí a oboru Sociální činnost.

Prohlídka školy pro zájemce o studium střední školy

Zájemcům o studium, kteří se nestihli účastnili dne otevřených praxí a dne otevřených dveří, nabízíme individuální prohlídku školy s prezentací vybraného oboru a s prohlídkou školy.

Kontaktní osoby:
obor Ekologie a životní prostředí: Ing. Dagmar Dostálová, 734 320 664
obor Sociální činnost: Mgr. Jana Fenclová, 739644 779

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Stránky