Blog uživatele spravce

Férová snídaně před školou

Zveme Vás v sobotu 11. května od 9.30 na tzv. Férovou snídani, piknikový happening na podporu spravedlivého obchodování v rozvojových zemích i lokálních pěstitelů.

Akce se koná v Česku již podeváté, zapojí se přes stovku míst. Poprvé se v Plzni bude snídat na dvou místech. 

Jedním z organizátorů je opět naše škola, piknikovat budeme přímo na prostranství před školou, v případě deště se přesune přímo do prostor školy.

Konzultace se speciální pedagožkou

Termíny konzultací se speciální pedagožkou Křesťanské pedagogicko psychologické poradny PaedDr. Markétou Čadovou (vždy mezi 12,00 a 15,00 v kabinetu výchovné poradkyně v přízemí školy):
15. 3. 2019
12. 4. 2019
17. 5. 2019
21. 6. 2019
Ke konzultacím se prosím přihlašujte u výchovné poradkyně pro SŠ (i konzultace pro základní školu) na adrese fenclova@cisplzen.cz

Den otevřených dveří ZŠ

Zveme Vás srdečně na Den otevřených dveří Církevní ZŠ ve čtvrtek 14. února, od 8 do 17 hodin. Akce je určena nejen, ale především pro rodiče předškoláků a žáků 5. tříd.

V dopoledních hodinách se můžete přijít podívat na výuku v našich třídách, prosíme o registraci předem na email chejlavova@cisplzen.cz

Dálkové studium SŠ

Zájemci o dálkové studium si mohou v letošním školním roce podávat přihlášky ke studiu, studium bude zahájeno od 1.9.2019 za předpokladu dostačujícího počtu přijatých studentů.

Přihláška je ke stažení http://ss.cisplzen.cz/prijimacky, kde také najdete další informace.

Zájemci jsou srdečně zváni na den otevřených dveří 19. 1. 2018.

 

Andělské zvonění s Totemem

Předvánoční atmosféru v Plzni se pokusí zpříjemnit dětem i studentky našeho sociálního oboru účastí na Andělském zvonění Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem v Bolevci. Rodiče či prarodiče tam mohou po 16,30 hod. přijít s dětmi, které si v rámci tvořivých dílen (a za pomoci i našich školních andělů) budou vyrábět dárečky pro sebe či své blízké. Stejná akce bude probíhat i následující den, a to v atriu OD Centrum na Doubravce mezi 14. a 18. hodinou.

Stránky