Blog uživatele spravce

Druhé číslo časopisu Chytrý rohlík

Právě vyšlo druhé číslo školního časopisu Chytrý rohlík, který vzniká v 7. ročníku v semináři Reportéři Církevní školy. Pusťte se do něj.
https://bit.ly/2GkKA2I

Hledáme asistenty pedagoga

Hledáme nové posily do týmu. V příštím školním roce budeme potřebovat asistenty pedagoga pro žáky na 1. stupni i na 2. stupni ZŠ a také na SŠ. Více informací pro zájemce u zástupkyně ředitelky pro ZŠ Kateřiny Chejlavová, chejlavova@cisplzen.cz nebo tel. 734646994.

Férová snídaně před školou

Zveme Vás v sobotu 12. května od 9.30 na tzv. Férovou snídani, piknikový happening na podporu spravedlivého obchodování v rozvojových zemích i lokálních pěstitelů.

Akce se koná v Česku již poosmé, zapojí se přes stovku míst.

V Plzni se opět ujala organizace naše škola, piknikovat budeme přímo na prostranství před školou, v případě deště se přesune přímo do prostor školy.

Dny otevřených dveří pro budoucí středoškoláky

Naše škola pořádá pro zájemce o studium střední školy následující setkání:
• 24. 11. 2016 den otevřených praxí
od 10.00 se mohou budoucí studenti zapojit do odborných praxí a vyzkoušet si tak některé odborné činnosti

• 9. 12. 2016 den otevřených dveří
od 9.00 do 16.00 hod. si mohou zájemci o studium prohlédnout celý areál školy

Krajské kolo ekologické olympiády

Studenti třetího ročníku oboru ekologie se zúčastnili krajského kola ekologické olympiády jehož tématem byly Biokoridory a biobariéry. První den soutěže proběhla v dopoledních hodinách teoretická část soutěže. Odpoledne se konala terénní část olympiády. V této části studenti například hodnotili stav koridorů, poznávali dřeviny nebo navrhovali složení biocentra. Druhý den pokračovala praktická část formou poznávaček (pupeny, dřeva, plody, peří, lebky, budky apod.).

Stránky