Blog uživatele spravce

Organizace prvního týdne nového školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 Školní rok začíná pro všechny třídy ZŠ i SŠ kromě prvňáčků v pondělí 2. září v 8 hodin. Prvňáčci zahajují uvítáním před budovou školy v 8.15h. Každá třída bude mít 2 vyučovací hodiny se svým třídním učitelem. Poté se společně přemístíme do kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí na zahajovací bohoslužbu s přivítáním nových žáků – začíná v 10.30h.

Úřední hodiny o prázdninách

V průběhu letních prázdnin jsou úřední hodiny školy následující:
ČERVENEC
pondělí 1. 7.     8 - 12h
středa 3. 7.       8 - 12h
pondělí 8. 7.     8 - 12h
středa 10. 7.     8 - 12h

SRPEN
pondělí 19. 8.    8 - 12h
středa   21. 8.    8 - 12h
pondělí 26. 8.    8 - 12h
středa   28.8.     8 - 12h

Přejeme všem krásné léto. 

Den otevřených dveří pro budoucí středoškoláky

Uchazeče o studium srdečně zveme na sobotní Den otevřených dveří, který se bude konat 19. 1. 2018 (9.00-14.00). Pro zájemnce o studium budou připraveny prezentace obou maturitních oborů, k uchazeči si mohou vyzkoušet nejrůznější praktické činnosti a dovednosti nebo se podívat na zkoušku divadelního kroužku, pěveckého kroužku či ukázku přípravy k maturitní zkoušce z cizího jazyka a matematiky.

Pro uchazeče a jejich rodiče budou otevřeny všechny učebny s ukázkou výuky některých předmětů.

Konzultační hodiny pracovnice pedagogicko-psychologické poradny

V pátek 11. 1. 2019 v době od 12,00 do 15,00 hod. bude rodičům i pedagogům k dispozici PhDr. Markéta Čadová, speciální pedagožka Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Plzeň. Ke konzultaci se prosím přihlaste nejpozději do středy 9. 1. na adrese výchovné poradkyně pro SŠ (fenclova@cisplzen.cz) nebo pro ZŠ (jichova@cisplzen.cz). Konzultace ve škole budou probíhat pravidelně 1x měsíčně, další termíny opět zveřejníme na webových stránkách školy

Bílá pastelka 2018

Ve středu 17. 10. 2018 se studenti 1. ročníku oboru Sociální činnost zapojí do celostátní sbírky na pomoc osobám se zrakovým postižením Bílá pastelka.

Stránky